with care for Nature

Рециклиране на текстил

The Basics of Textile Recycling

рециклиране
рециклиране

Какво е рециклиране на текстил?

  Рециклирането на текстил е процесът, чрез който старите дрехи и други текстилни изделия се възстановяват за повторна употреба или възстановяване във вид на текстилни нишки-прежда. Необходимите стъпки в процеса на рециклиране на текстил включват даряване, събиране, сортиране и преработка, следва транспортиране до крайни потребители на използвани дрехи, парцали или други възстановени материали. Основата за нарастващата индустрия за рециклиране на текстил е самата текстилна индустрия. Текстилната промишленост се превърна в индустрия на стойност $ 1 трилион в световен мащаб, включваща дрехи, както и материали за мебели, матраци, спално бельо, завеси, почистващи материали, оборудване за отдих и много други. 


Значението на рециклирането на текстил

    Рециклирането на текстилни изделия все повече се налага като алтернатива на производството на нови прежди и материали. Годишно се произвеждат над 80 милиарда облекла в световен мащаб. Според US EPA, около 16 милиона тона текстилни твърди битови отпадъци (ТБО) са генерирани през 2017-2018 г., около 6.1% от общото производство на твърди битови отпадъци. Размерът на текстила от облекло и обувки - 14,2%, калъфки за възглавници - 16,3% за същата година. Рециклирането на текстил е голямо предизвикателство, на което трябва да обърнем внимание, когато се стремим да се приближим до общество с нулеви емисии.  В депата за отпадъци, естествените влакна могат да отнемат стотици години, за да се разградят. Те отделят метан и въглероден газ в атмосферата. Освен това, синтетичните текстилни изделия не се разлагат. В депото те могат да отделят токсични вещества в подпочвените води и околните почви.


Ползите от рециклирането на текстил

 • Намалява се площа за депониране, като се има предвид, че продуктите от синтетични влакна не се разлагат и че естествените влакна могат да отделят парникови газове
 • Избягва се използването на нови материали
 • Намалено потребление на енергия и вода
 • Избягва се на замърсяването на околната среда
 • Намалява се използването на оцветители


Източници на текстил за рециклиране

  Текстилите за рециклиране се генерират от два основни източника.

 • Основен потребител, включително облекла, тапицерия на превозни средства, предмети от бита и др. Дарението на стари дрехи се подкрепя от не-стопански организации и много корпоративни програми.
 •  Производител, включително скрап, създаден като страничен продукт от производството на прежди и тъкани, както и постиндустриалните текстилни отпадъци от други индустрии.Повторно използван текстил

  Според източник от британската индустрия, около 50% от събрания текстил се използва повторно, а около 50% се рециклира. Около 61% от възстановените дрехи се изнасят в други страни. В някои африкански страни около 80% от хората носят облекло втора употреба. Въпросът за изпращане на употребявано облекло в Африка предизвиква известни противоречия по отношение на ползите от подобни инициативи, като може да има неблагоприятно въздействие върху местната текстилна промишленост. В Канада приблизително 10% от благотворителните дарения се продават в магазини за втора употреба, а други 90% от дарените тъкани отиват за рециклиране на текстил. Приблизително 35% от дареното облекло се правят индустриални парцали.


Процесът на рециклиране 

 1. Входящият материал се сортира по вид и цвят.  Сортирането по цветовете означава, че не се изисква повторно боядисване на тъканите, спестявайки енергия и избягвайки замърсяването от боядисването.
 2. Текстилните тъкани се изтеглят на влакна или се настъргват, като понякога се въвеждат други влакна в преждата.
 3. Преждата се почиства и се смесва през процес на кардиране
 4. След това преждата се завърта и се подготвя за последващо използване при тъкане или плетене
 5. Някои влакна обаче не се смесват те се компресират за текстилни пълнежи, например в матраци, възглавници и др.
 6. Текстил с основа полиестер се настъргва и след това се гранулира за преработка в полиестерни гранули. Впоследствие те се стапят и се използват за създаване на нови влакна за използване в нови полиестерни тъкани.


Отвъд рециклирането, пазарувайте разумно

     Обществото започва да осъзнава по-добре опасностите, свързани с изпращането на стария текстил в депото за отпадъци и се запознава с развитието на новите технологии в рециклирането, може да се очаква, че индустрията за рециклиране на текстил ще продължи да расте. В същото време потребителите започват да следят тенденциите в така наречената традиционна мода, която не изисква всяка година да се закупуват нови модерни облекла. Бързата модна индустрия генерира значително замърсяване и значително отрицателно въздействие върху изменението на климата. Потребителите могат да окажат влияние върху промяната, като изберат марки дрехи с по консервативни модни тенденции, които показват ангажимент за намаляване на въздействието върху климата. И не на последно място отказа на потребителя да се подвежда по рекламите на фирмите и да закупува ненужни за него облекла.

рециклиране
рециклиране